Ane Stigar
Min interesse for matrelaterte overfølsomhetsreaksjoner starter allerede for 20 år sidan.Jeg fikk da en datter som slet voldsomt med matoverfølsomhet, hun hadde bl.a mye vondt i magen og var mye syk de første 2 årene. Det var lite hjelp å få fra lege da prøvene var negative på cøliaki og klassisk IgE mediert allergi. Jeg skjønte at her måtte jeg ta "skjeen i egen hånd" og etter tips om å teste ut matvarer en etter en skjønte jeg omsider hva det var hun ikke tålte. Min datter ( og familien forøvrig) fikk et nytt og bedre liv. Jeg ble veldig fasinert av hvor utrolig mye mat kan spille inn på helsen, og jeg bestemte meg for å lære mer og videre utdanne meg innen ernæring (HIAk). Min fasinasjon for temaet vedvarte og jeg skrev hovedfagsoppgaven min om matoverfølsomhet og kalte oppgaven for "matallergi- matintoleranse -en upløyd mark i og utenfor det etablerte helsevesen". Samtidig underviste jeg i ernæring, og tok en 3 årig-ernæringsterapeutisk utdannelse (CET dk.), noe som ga meg en bredde innen ernæringsfaget som jeg har hatt god nytte av senere. Matoverfølsomhetsreaksjoner har hele tiden vært et felt som har ligget mitt hjerte svært nær og jeg har uten tvil hatt mest av denne pasientgruppen de 10 årene jeg har jobbet klinisk med pasienter. Idag jobber jeg på labsupport for Bio Medisinsk Laboratorium og her er min oppgave å bl.a bistå rekvirenter som benytter BMLab sine mage/tarm analyser ( IgG medierte matallergier og avføringsanalyser)mm. Disse analysene benyttet jeg selv mye av i min praksis og jeg synes at de burde være en naturlig del av en matoverfølsomhetsutredning.Jeg mener analysene er meget nyttige redskaper når man skal skreddersy en eliminasjon-provokasjonsdiett. Cøliaki, Laktoseintoleranse og IgE medierte matallergi slår kun ut på ca 3 % i befolkningen .Hva med alle de andre (kanskje 20- 40% av befolkningen?) som sliter og mener selv at det er noe i maten som gjør de syke?
© Lavkarboklubben AS
Dietika ASDr.Hexebergs klinikk