Ordbok

A
ADI
Akseptable Daglige Inntak
(kilde: Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet, Sosial- og helsedirektoratet. Oslo 2005.)
Anbefalt inntak av næringsstoffer, angitt per person og dag, til bruk ved planlegging av kosthold til grupper av personer.
Anbefalingene for inntak av næringsstoffer tar sikte på å gi retningslinjer for ernærings messig sammensetning av et kosthold som danner grunnlag for en generelt god helse. Anbefalingene for hvert enkelt næringsstoff er basert på den i dag tilgjengelige viten skapelige dokumentasjonen. Anbefalingene kan ikke ses på som definitive og vil revide res når ny kunnskap kommer til. Anbefalingene tar utgangspunkt i dagens kosthold og nåværende ernæringssituasjon i de nordiske land og tar sikte på å gi grunn lag for planlegging av et kosthold som er sammensatt slik at det:
1. tilfredsstiller de primære behov for næ ringsstoffer, dvs. sikrer de fysiologiske be hov i forbindelse med vekst og funksjon,
2. gir forutsetninger for en generelt god helse og minsker risikoen for sykdommer som har sammenheng med kostholdet.
Anbefalingene gjelder primært for grupper av friske mennesker. Ved sykdom og for grupper med spesielle behov må kosthol dets sammensetning tilpasses i forhold til de krav som foreligger.
Sammensetningen av kostholdet varierer vanligvis fra måltid til måltid og fra dag til dag. Anbefalingene gjelder i prinsipp for gjennomsnittskosten i en lengre periode, dvs. en uke eller mer. Verdiene i anbefa lingene refererer til de mengder som skal spises. Derfor skal det tas hensyn til tap av næringsstoffer ved tilberedning m.v. når man planlegger på basis av anbefalingene.
Anbefalingene bør brukes som retnings linjer ved planlegging av kosthold for grup per. De kan også brukes som grunnlag for undervisning og opplysning om kosthold, for mat- og ernæringspolitikk og ved vurde ring av kosthold.
Aerob trening
Aerob trening er utholdenhetstrening hvor intensiteten ikke overskrider kroppens evne til å ta opp oksygen. Aerob trening kan man gjennomføre over lengre tid.
Agavesirup
Agave sirup er et naturlig søtningsmiddel som ligner på honning, men kommer fra bladene på planten agave. Agavesirup inneholder primært fruktose og litt glukose, og gir derfor ikke en fullt så rask stigning av blodsukkeret. Fruktose er omdiskutert fordi det blant annet blitt knyttet opp mot økt risiko for fettlever, økt risiko for insulinresistens og økt visceralt fett
ALAT og gamma GT
ALAT og gamma GT er enzymer som finnes i leveren. Dersom leveren overbelastes eller utsettes for skade lekker enzymene ut av cellene og gjenfinnes i blodet.
Alkohol
Alkohol er et rusmiddel, men er også et energigivende næringsstoff. Alkohol gir 7 Kcal per gram alkohol. Etter inntak av alkohol prioriterer leveren å bruke alkohol som energikilde. En flaske vin inneholder en energimengde på ca 700 Kcal + eventuelt restsukker.
Aminosyrer
Aminosyrer er byggesteiner i proteiner. Noen av disse kan kroppen lage selv, mens de essensielle må vi få tilført gjennom kosten.
Anaerob trening
Anaerob trening er trening hvor intensiteten overskrider kroppens evne til å ta opp oksygen. Kroppens forbrenning blir da ufullstendig og melkesyre vil hope seg opp i musklene. Anaerob trening kan man kun gjennomføre i korte perioder.
Anti-TPO
Anti-TPO er auto-antistoffer som angriper og kan ødelegge skjoldbruskkjertelen.
Antioksidanter
Antioksidanter beskytter cellene i kroppen vår mot såkalte frie oksygenradikaler og verner oss på denne måten mot kreft og hjertesykdommer.
Avocado
Avokado er en fet frukt som inneholder mye enumettet fett. Avokado er rik på B-vitaminet folat og en kilde til vitamin C. Som mange andre frukter og grønnsaker inneholder avokadoen kalium.
B
Betaceller
Spesialiserte celler i bukspyttkjertelen som produserer insulin.
Betennelse
Betennelse er en del av kroppens naturlige forsvarssystem mot potensielt skadelige stoffer. Årsaken kan være fysisk (varme, kulde, stråling), kjemisk (etsende eller lokalirriterende stoffer), eller infeksjoner (bakterier, virus, sopp osv.).
Bjørkesøt
Bjørkesøt (xylitol) er en naturlig sukkererstatning. Xylitol er trygt å bruke, i motsetning til de mange andre syntetiske søtningsmidlene på markedet.
Blodlipider
En samlebetegnelse for totalkolesterol, triglyserider, HDL- og LDL kolesterol.
Blodsukker
Mengden glukose i blodet, også kalt blodglukose.
Blodtrykk
Det trykket blodet utøver på arterieveggen. Når hjertet pumper blod ut vil trykket stige og nå en maksimal verdi, dette er det vi kaller overtrykk, systoliske blodtrykk. Trykket i pulsårene faller igjen i hjertets hvileperiode, dette er det vi kaller undertrykk, diastoliske blodtrykk.
BMR
Basal metabolsk rate, hvilestoffskifte.
C
C-peptid
C-peptid er et uttrykk for produksjonen av insulin i bukspyttkjertelen. Bukspyttkjertelen lager proinsulin. For at det skal bli et aktivt insulin må proinsulin spaltes til insulin og c-peptid. C-peptidene brytes langsommere ned enn insulin, og er derfor et mer pålitelig mål for insulinproduksjon.
C-reaktivt protein
Et stoff i blodet som fungerer som markør for betennelse.
C-vitamin
Vitamin C er en antioksidant som beskytter kroppen mot frie radikaler som kan skade celler, protein, arvestoff og annet vev. Vitamin C er også nødvendig for et sterkt bindevev i hud, brusk, bein og tenner. Mennesker kan ikke selv lage C-vitamin og må ha tilskudd. De fleste andre pattedyr lager selv C-vitamin.
Canderel
Canderel er et kunstig søtstoff som inneholder aspartam, men som tåler varmebehandling.
D
D-vitamin
Vitamin D er et fettløselig vitamin. Vitaminet er av avgjørende betydning for immunsystemet vårt, opptak av kalsium, og dermed oppbygging av tenner og skjelett. Vitamin D er også med på å styrke hud og hår. Vitamin D finnes i egg, smør, fet fisk, lever og rogn, men den aller beste kilden til vitaminet er sol. Huden produserer vitamin D når vi får tilført sol.
Delvis herdet fett
Se transfett
Diabetes Type 1
En tilstand hvor bukspyttkjertelen produserer så lite insulin at kroppen ikke kan nyttiggjøre seg blodsukkeret som energi. Blodsukkernivået blir kronisk høyt. Ved svært lav insulinproduksjon og uten tilførsel av insulin vil en diabetiker kunne utvikle en livsfarlig tilstand med en overproduksjon av ketonlegemer og surgjøring av blodet (diabetisk ketoacidose).
Diabetes Type 2
En tilstand der blodsukkeret er forhøyet på grunn av insulinresistens. Denne formen for diabetes er den mest vanlige. Bukspyttkjertelen produserer insulin, men kroppen kan ikke nyttiggjøre seg insulinet optimalt.
E
E-vitamin
Vitamin E er i første rekke en gruppe antioksidanter som beskytter cellene i kroppen mot stress og aldring. Vitaminet er også viktig for fruktbarheten hos menn. I mat bruker man vitaminet som et konserveringsmiddel. Gode kilder til vitamin E er planteoljer, brokkoli, nøtter og en del grønnsaker.
Egg
Naturens egen vitaminpille, egget, inneholder alle de vitaminer og mineraler kroppen trenger - med ett unntak - vitamin C.
Enumettet fett
En type fett som forekommer i mat som olivenolje, rapsolje, nøtter og avokado.
Erythritol
Erythritol er et naturlig produkt. Erythritol absorberes i all hovedsak i tynntarm (90%) og utskilles uendret i urin. Erythritol påvirker ikke blodsukkeret, og fordi det utskilles uendret gir det ikke energi. Det har rundt 75 % av søtsmaken til vanlig sukker. (Se også sukrin).
Essensielle fettsyrer
Det finnes to typer essensielle fettsyrer som kroppen ikke kan produsere selv, og som vi derfor må få tilført gjennom kosten - linolensyre (omega 3) og linolsyre (omega-6).
F
Ferritin
Ferritin finnes i nesten alle vev og utgjør 20 - 30 prosent av kroppens jernlager. Et godt uttrykk for jernlagerets størrelse fås ved å bestemme ferritinkonsentrasjonen i blodet. Ferritin kan også være forhøyet ved infeksjonstilstander.
Fett
Ett av tre energigivende næringsstoffer. Fett er det næringsstoffet som har høyest energi innhold, 9 kcal per gram.
Fettfri kroppsmasse
Kroppsmasse minus fettvev, består av muskler, benvev, organer og bindevev.
Fettsyrer
Fettsyrer er en gruppe organiske stoffer som utgjør hovedbestanddelene i fett. Fettsyrer er kjeder av karbonatomer med i hovedsak hydrogenatomer bundet til karbonatomene. For mettet fett er den generelle formelen CnH2nO2. Umettede fettsyrer har en eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomene. For hver dobbeltbinding vil det være to mindre hydrogenatomer sammenlignet med en mettet fettsyre med like mange karbonatomer. Umettede fettsyrer inndeles i enumettete (en dobbeltbinding) og flerumettede (flere dobbeltbindinger) fettsyrer.
Fiber
Bestanddeler av vegetabilske matvarer som er ufordøyelige eller tungt fordøyelige. Fiber har liten eller ingen innvirkning på blodsukker- og insulinverdiene.
Fiberfin
Fiberfin er et hvitt mel som består av maisstivelse. 60 prosent av stivelsen er resistent, det vil si at den ikke brytes ned til sukker som vanlig stivelse, men oppfører seg som kostfiber. Fiberfin kan brukes i brød, kaker, pannekaker, vafler og muffins.
Fiberhusk
Fiberhusk er pulverisert skall av psylliumfrø, som består av 85 prosent fiber. Fordi Fiberhusk inneholder så rikelig med vannløselige fiber suger den til seg væske og sveller. Dette gjør at deigen bindes sammen. Det ferdige brødet blir saftig og smuler mindre.
Fibrex
Fibrex er fiber laget av sukkerroer. Den høye vann-lagringskapasiteten gjør at Fibrex egner seg godt i bakervarer. Fibrex kan også brukes i stedet for brødsmuler ved panering eller som bindemiddel i kjøttfarser.
Flerumettet fett
Flerumettet fett er fett av fettsyrer med flere dobbeltbindinger mellom karbonatomene. Det kan i hovedsak skilles mellom omega 3- og omega 6-fettsyrene. Omega-3 fettsyrer synes å være gunstige og vi får trolig i oss for lite av disse. Omega-6 fettsyrer er også nødvendige, men vi får i oss for mye omega-6-fettsyrer. Forholdet mellom omega-6 og omega-3 bør trolig være 2:1 og ikke 20:1 slik det er i dagens kosthold
Frie radikaler
Frie radikaler blir dannet i kroppen under metabolismen av de forskjellige næringsstoffene, men fysiske belastninger, sykdom, forurensning, røyking og alkohol kan også øke produksjonen av frie radikaler i kroppen. For mye frie radikaler kan virke skadelig på kroppens celler.
Fruktose
Fruktose eller fruktsukker er et sukker som blant annet finnes i naturen i frukt og bær. Det inneholder like mange kalorier som vanlig sukker, men gir litt lavere blodsukkerstigning ettersom det metaboliseres i leveren. Det har vært mye fokus rundt fruktose de senere årene, og fruktose er blant annet blitt knyttet opp mot økt risiko for fettlever, økt risiko for insulinresistens og økt visceralt fett.
FT3
FT3 er en forkortelse for fritt trijodtyronin og et et stoffskiftehormon. Hormoner produseres delvis i skjoldbruskkjertelen, men delvis også i lever og nyrer.
FT4
FT4 er en forkortelse for fritt tyroksin i blodet og er et stoffskiftehormon. Fritt tyroksin som sirkuler i blodet er produsert i skjoldbruskkjertelen. T4 omdannes til T3 som er 5-6 ganger så potent som T4.
G
Ghee
Ghee, klarnet smør, er egentlig smørfett som brukes i matlagingen i India. Ghee fremstilles av smør som blir opphetet til vannet er fordampet og proteinene har dannet et brunt bunnfall som så fjernes.
Glukose
En enkel sukkerart. Alle karbohydrater, unntatt kostfiber, blir omdannet til glukose i kroppen. Glukose og fruktose er byggesteiner i sukrose, det vi kjenner som sukker.
Glykogen
Lagringsformen for karbohydrater i kroppen. Glykogen lagres særlig i muskler og lever.
H
Hasselnøtter
Hasselnøttene er rike på E-vitamin, spiser du 50 gram, som tilsvarer rundt 20 nøtter, dekker du dagens behov. Dessuten inneholder hasselnøtter jern, magnesium, kalsium og fiber, i tillegg til B-vitaminene tiamin, folat og niacin. Hasselnøtter inneholder mye sunt enumettet fett.
HbA1c
HbA1c, «langtidsblodsukkeret», er en markør for nivået av glukose i blodet over lang tid. Glukose binder seg irreversibelt til hemoglobin i de røde blodcellene, og mengden glukose som er bundet til hemoglobin sier noe om konsentrasjonen i blodet. HbA1c gjenspeiler gjennomsnittlig blodsukker i de siste 6-8 ukene.
HDL-kolesterol
High Density Lipoprotein, HDL, er den formen for kolesterol som vi kaller det gode kolesterolet fordi høyt HDL-kolesterol er vist å beskytte mot hjertekarsykdom. HDL har en viktig funksjon ved å transportere kolesterol fra cellene og til leveren.
Herdet fett
I hovedsak vegetabilske oljer som er bearbeidet til fast form. Se hydrogenerte oljer.
Homocystein
Homocystein er en aminosyre som produseres i kroppen og virker i samspill med folat og vitamin B12 og B6. Dersom nivået av disse vitaminer er lavt vil vi kunne få forhøyede av homocystein i kroppen. Forhøyet homocystein er en kjent som en risikofaktor for hjerte og karsykdom.
Hydrogenerte oljer
Umettede fettsyrer (vegetabils olje eller fiskeolje) som gjennom en industriell prosess hvor de umettede fettsyrene blir bombardert med hydrogenatomer blir omgjort til herdet fett (mettede fettsyrer) eller delvis herdet fett (transfett).
I
Inflamasjon
Er det same som betennelse.
Insulin
Insulin er et hormon som produseres i bukspyttkjertelen, og som har til oppgave å redusere blodsukkernivået. Insulinet signaliserer til cellene at de skal ta opp glukose fra blodet. Insulin har også andre effekter. Et høyt insulinnivå vil øke lagringen av fett i fettceller og vil også nedsette fettcellenes evne til å frigi fett til blodet.
Insulinresistens
Insulinresistens er en tilstand der cellene er blitt mindre følsomme for insulin. For å kompensere for dette produserer bukspyttkjertelen mer insulin fordi blodsukkeret stadig er forhøyet.
J
Johannesbrødkjernemel
Johannesbrødkjernemel er et smaksnøytralt og glutenfritt binde- og fortykningsmiddel. Melet er laget av frøene som sitter inne i fruktbelgene fra Johannesbrødtreet.
K
Karbohydrat
Et energigivende næringsstoff. Karbohydrater har et energiinnhold på cirka 4 kcal per gram. Alt av sukker og stivelse er karbohydrater. I hovedsak kan vi dele inn karbohydrater i tre grupper, monosakkarider, disakkarider og polysakkarider.
Ketoacidose
Ketoacidose må ikke forveksle med ketose, som er kroppens normale tilpasning ved faste eller ved lavt inntak av karbohydrater. Ketoacidose kan oppstå hos type 1 diabetikere ved svært lav insulinproduksjon og uten tilførsel av insulin. Tilstanden er livsfarlig med en overproduksjon av ketonlegemer og surgjøring av blodet (diabetisk ketoacidose
Ketose
Et moderat og kontrollert nivå av ketonlegemer i blodstrømmen. Oppstår ved faste eller lavt inntak av karbohydrater og er en helt naturlig og ufarlig tilstand.
KMI
Kroppsmasse indeks (Se kroppsmasseindeks)
Kokosmasse
Kokosmasse er selve kjøttet i kokosnøtten som er tørket.
Kokosnøttmel
Kokosnøttmel pulverisert fiber av kokosnøttkjøtt.
Kokosolje
Kokosolje får man ved å presse kokosnøttens kjerne. 90 prosent av fettet er mettet.
Kolesterol
Kolesterol er et av kroppens fettstoffer og er viktig for mange av kroppens funksjoner. Kolesterol er viktige byggesteiner for våre celler og helt nødvendig for dannelsen av en del hormoner. Kolesterolinnholdet i blodet er avhengig av hva man spiser, opptaket fra tarmen og av kroppens egen produksjon.
Kortisol
Kortisol er et livsviktig steroidhormon som produseres i binyrebarken. Kortisol er kjent som stresshormonet, og har en rekke fysiologiske effekter. Kortisolnivået øker ved fysisk og psykisk stress og når blodsukkeret blir for lavt. Kortisol er med på å regulere metabolismen og demper immunforsvaret.
Kortison
Kortison er et syntetisk legemiddel med lignende virkning som kortisol. Kortison brukes ofte for å dempe immunforsvaret ved sykdommer som astma, eksem og revmatiske lidelser.
Kreatinin
Kreatinin er et mål på nyrefunksjonen. Høy verdi av kreatinin er tegn på nyresvikt.
Kroppsmasseindeks (KMI)
Kroppsmasse indeks = vekt i kg / (høyde i meter)2
L
Laks
Laks inneholder rikelig med vitaminer og mineraler, og er spesielt rik på omega-3-fettsyrer og er en av de beste kildene på de fettløselige vitaminene A og D.
Langtidsblodsukker
HbA1c kalles ofte langtidsblodsukkeret. Se HbA1c.
Lipider
Lipider er fettet i kroppen, det fungerer som energilager, inngår i cellemembraner og i hormoner.
M
Magnesium
Magnesium inngår i over 300 av kroppens enzymsystemer. Magnesium er sentral i vårt stoffskifte, bidrar til å stabilisere hjerterytmen, er viktig for et normalt blodtrykk, og for at musklene fungerer optimalt.
Makronæringsstoffer
Fett, proteiner og karbohydrater, som er kilder til kalorier og næringsstoffer fra maten, utgjør det vi kaller makronæringsstoffer. I tillegg får vi kalorier fra alkohol, men alkohol regnes ikke som et makronæringsstoff.
Mandelmel
Mandelmel er finmalte skåldede mandler. Mandelmel inneholder mindre fett enn hjemmelaget mandelmel, og egner seg derfor bedre som mel.
Metabolisme
Prosessen der mat, luft og vann blir omdannet til stoffer kroppen trenger for å fungere.
Metabolsk syndrom
Metabolsk syndrom er ingen sykdom, men forstyrrelse i kroppens omsetning av næringsstoffer. En kombinasjon av tilstander som høyt blodtrykk, høye triglyserider, lavt HDL kolesterol, høyt blodsukker og insulin, samt stort midjemål er tegn på metabols syndrom. Tilstanden disponerer for diabetes type 2, samt hjerte- og karsykdommer.
Mettet fett
Fett bestående av fettsyrer som er mettet med hydrogenatomer og derfor ikke har dobbeltbindinger mellom karbonatomene. Mettet fett har fast form i romtemperatur. Eksempler på mettet fett er kokosolje, smør, rømme, ost, mjølk, smult, talg og palmeolje.
Micro-CRP
CRP står for c-reaktivt protein. Laboratoriene har en metode for å måle svære lave verdier av CRP, micro-CRP. CRP produseres av leveren når du har en betennelse i kroppen. Forhøyede verdier sier ingenting omhvor det er betennelse eller hvorfor det er betennelse. Forhøyede verdier av mikro-CRP regnes som en risikofaktor for hjerte- og karsykdom, og mange mener nå at betennelser er den viktigste årsaken til hjerte-og karsykdom.
Mikronæringsstoffer
Vitaminer og mineraler er det vi kaller mikronæringsstoffer, eller ikke - energigivende næringsstoffer. Vitaminer og mineraler bidrar ikke med energi til kroppen, men er helt essensielle for kroppens mange funksjoner.
N
Netto karbohydrater
De karbohydratene som påvirker blodsukkeret vårt. Man finner netto karbohydrater ved å ta total mengde karbohydrater, og trekke fra mengden av sukkeralkoholer og fiber. I Norge er fiber ikke inkludert i mengden av karbohydrater.
Nøtter
Nøtter er blant de mest fettrike, men også proteinrike, matvarene fra planteriket. De er rike på vitamin E og hjertevennlig fett. Avhengig av type finner du også mye kalsium, B-vitaminer, magnesium, jern og sink i nøtter. Nøtter er en ypperlig kilde til kostfiber.
O
Omega 3 fettsyrer
En gruppe essensielle flerumettede fettsyrer som finnes i fiskeolje, linfrøolje, nøtter og vegetabilske oljer. Omega-3-fettsyerer har sin første dobbeltbinding mellom 3. og 4. karbonatom fra fettsyrens methyl-ende (CH3). (Fettsyrer har en syreende (COOH og en methylende). Kroppen har en begrenset kapasitet til å omdanne korte omega-3-fettsyrer til lengre omega-3-fettsyrer.
Omega 6 fettsyrer
En gruppe essensielle fettsyrer som finnes i mange vegetabilske oljer, men også i kjøtt fra dyr som fores på mais, soya og enkelte andre vegetabilske produkter. Omega-6-fettsyerer har sin første dobbeltbinding mellom 6. og 7. karbonatom fra fettsyrens methyl-ende (CH3). (Fettsyrer har en syreende (COOH og en methylende). Kroppen har en begrenset kapasitet til å omdanne korte omega-6-fettsyrer til lengre omega-6-fettsyrer.
Ost
Stort sett er alle typer ost gode kilder til både fett og proteiner innen et lavkarbokosthold.
P
Partielt herdet fett
Se transfett
Pofiber
Pofiber er renset og tørket potet masse, med 70 % kostfiber. Omtrent en tredjedel av kostfiber er vannløselige. Pofiber binder til seg store mengder væske, og egner seg til praktisk talt all baking og matlaging ettersom den er nøytral i smak, lukt og farge. Pofiber fungerer også perfekt som en erstatning for brødsmuler ved panering eller i kjøttboller.
Prediabetes
Prediabetes er en tilstand der blodsukkerverdiene er høyere enn normalt, men lavere enn ved fullt utviklet diabetes type 2.
Protein
Et av de tre makronæringsstoffene som finnes i mat. Proteiner brukes som energi, og som kroppens byggesteiner i form av aminosyrer.
Q
Quinoa
Quinoa er en plante der frøene brukes til mat. Quinoa-mel består av 100 % quinoa-frø fra kontrollert økologisk landbruk. Barnegrøt laget av quinoa har høyt fett- og proteininnhold, og er naturlig fri for gluten. Quinoa har relativt høyt innhold av karbohydrater, men er en god kilde til fosfor, jern, magnesium, vitamin A, E og B. Quinoa inneholder også fett og kalsium.
R
Referanseområde
Referanseverdien finner man ved å undersøke et visst antall friske mennesker, og av disse har 95 prosent verdier som ligger innenfor referanseområdet. Referanseområdet gjenspeiler derfor ikke nødvendigvis optimal verdi, og verdien vil kunne forandre seg over tid.
S
Selen
Selen inngår i en rekke enzymsystemer i kroppen og er viktig for vår helse. Selen styrker blant annet vårt immunforsvar.
SHGB
Seksualhormonbindende globulin, SHBG, produseres i leveren, og binder testosteron og østradiol. Produseres i hovedsak i lever. Produksjon og konsentrasjon i blodet øker ved østrogenpåvirkning, og hemmes ved ved høyt nivå av insulin. Et lavt nivå av SHBG vil gjøre at mere av testosteron og østradiol er fritt i serum. Det er det frie, ubundne, testosteron eller østradiol som er aktivt og påvirker kroppens celler.
Sink
Sink inngår i over 200 av kroppens enzymer og er helt essensiell for omsetning av karbohydrater, fett og proteiner. Sink er også viktig for immunforsvar, sårheling, hjernefunksjon og hormonproduksjon.
Splenda
Splenda (Sukralose) fremstilles av sukrose gjennom en prosess der tre hydrogen-oksygengrupper erstattes med tre kloratomer. Resultatet er at kroppen ikke kjenner det igjen som et karbohydrat. Splenda gir ingen kalorier og har heller ingen innvirkning på blodsukkeret.
Statiner
Medikamenter som brukes for å redusere produksjon av LDL- kolesterol, og reduserer dermed totalkolesterolet i kroppen.
Stoffskifte
Prosessen der mat, luft og vann blir omdannet til stoffer kroppen trenger for å fungere.
Styrketrening
Styrketrening er fysisk trening som har som formål å øke musklenes kraft. Som regel benytter man håndvekter, vektstang eller egen kropp som belastning ved trening.
Sukkeralkoholer
Søtstoffer som erythriol, xylitol, sorbitol og mannitol brukes ofte i lavkarbokost da de har liten eller ingen innvirkning på blodsukkeret og heller ikke gir energi til kroppen. De fleste sukkeralkoholer blir ikke absorbert i tarmene og kan gi oppblåst mage og andre luftplager. Unntaket er erythritol som i hovedsak absorberes men utskilles uendret i urin.
Sukrin
Sukrin er et naturlig produkt basert på sukkeralkoholet erythritol. Erythritol absorberes i all hovedsak i tynntarm (90%) og utskilles uendret i urin. Erythritol påvirker ikke blodsukkeret, og fordi det utskilles uendret gir det ikke energi. Det ser ut som vanlig sukker, og har rundt 75 % av søtsmaken til vanlig sukker. Finnes også som melis.
Sukrose
Sukrose er det vi vanligvis kaller sukker. Sukrose er et disakkarid som er sammensatt av monosakkaridene glukose og fruktose.
T
Tagatose
Tagatose er et helt naturlig sukker. Det er nesten like søtt som vanlig sukker (sukrose), men gir kun 1,5 kcal per gram i energi. Det er et monosakkarid og finnes i blant annet epler, appelsiner og ananas. Det blir utvunnet av laktose, som vi finner i meieriprodukter. Det endelige produktet inneholder imidlertid ingen spor av laktose og er derfor 100 % laktosefritt.
Testosteron
Testosteron er et androgent, vekstfremmende, hormon som produseres i testiklene hos menn, i eggstokkene hos kvinner og i binyrebarken hos både menn og kvinner. Testosteron er det dominerende kjønnshormonet hos menn og stimulerer til utvikling av mannlige kjønnskarakteristika.
Transfett
Transfett er fettsyrer med en dobbeltbinding og hvor hydrogenatomene har diagonal plassering slik som H-C=C-H. Transfett forekommer naturlig i små mengder i kjøtt og meieriprodukter, men mesteparten av det transfettet vi får i oss er industrielt fremstilt. Transfett benevnes også som delvis eller partielt herdet vegetabilsk fett. Et høyt inntak av industrielt fremstilt transfett er assosiert med økt risiko for hjerte og karsykdom.
Triglyserider
Triglyserider er en form for fett som brukes i kroppen til lagring, transport og produksjon av energi. Triglyserider er bygget opp av glyserol og tre fettsyrer.
TSH
Tyroideastimulerende hormon, TSH, produseres i hypofysen og stimulerer skjoldbruskkjertelen til å produserer stoffskiftehormonene T4 og T3. TSH brukes til å overvåke behandling med tyroksin som brukes ved hypotyreose.
Type 1 diabetes
Se Diabetes Type 1.
Type 2 diabetes
Se Diabetes Type 2.
U
Udo’s Choice
Udo’s Choice er satt sammen av 9 ulike vegetabilske kaldpressende oljer, og inneholder omega 3, 6 og 9 i en optimal balanse. Udo’s Choice Optimale Oljeblanding inneholder lin-, solsikke- og sesamolje, nattlysolje, havrekim- og havrekliolje, riskim- og riskliolje, soyalecitin, mellomlange fettsyrer og i tillegg naturlig E-vitamin, som antioksidant.
Umettet fett
Umettet fett er vanligvis flytende i romtemperatur. , og kommer stort sett fra vegetabilske kilder. Enumettet og flerumettede fettsyrer hører til i denne gruppen. Enumettede fettsyrer har en dobbelbinding i kjeden av karbonatomer som utgjør fettsyren, flerumettede fettsyrer har flere dobbeltbindinger. Omega-3 og omega-6 fettsyrer er umettede fettsyrer. Vi finner umettet fett i blant annet nøtter, avokado, oliven-og rapsolje og fet fisk.
Urinsyre
Urinsyre er et stoff som dannes i kroppen når puriner nedbrytes. Puriner er viktige bestanddeler i alle kroppens celler. De inngår i kosten, men kroppen produserer også puriner selv. Urinsyre har ingen viktige funksjoner i kroppen, og overskuddet skilles ut via nyrene.
Urinsyregikt
Pasienter med urinsyregikt har for mye urinsyre i blodet, og hos 90 prosent skyldes dette at nyrene ikke skiller ut stoffet effektivt nok. Et høyt nivå av insulin er forbundet med redusert utskillelse av urinsyre.
V
Vitamin B12
Vitamin B12 er viktig for normal nervefunksjon og dannelse av blodcellene. Vegetarianere må ta tilskudd av B12 ettersom vitaminet kun finnes i animalsk føde.
W
Whey Protein/Myse protein
Protein er en del av et sunt kosthold, uavhengig av alder og fysisk aktivitet. Mange har faktisk problemer med å få i seg nok protein dersom de trener hardt og ofte, da kan et tilskudd av myse protein være en enkel løsning. Myse oppstår når mjølk yster seg. Proteiner hjelper til med restitusjonen og er en god kilde til energi.
X
Xylitol
Xylitol er en sukkeralkohol og et naturlig stoff som finnes i fiberrike grønnsaker, frukt og løvtrær, som blant annet bjørk.
Y
Yaconsirup
Yaconsirup er et naturlig søtningsmiddel utvunnet av yacon roten. Blodsukkeret påvirkes i liten grad av denne søte sirupen. Yaconsirup er et polysakkarid av fruktose og det passerer ufordøyd gjennom tarmen.
© Lavkarboklubben AS
Dietika ASDr.Hexebergs klinikk