Anna Haug - Gjesteekspert
Jeg er ernæringsfysiolog, og Dr Philos fra UiO, Institutt for forebyggende medisin. Jeg har hatt et ett-årig post doc opphold ved Department of Preventive Medicine, Harvard, Boston. Jeg har vært ansatt ved UMB i mer enn 20 år. Jeg har arbeidet med hvordan fôret vi gir til husdyra påvirker sammensetningen av husdyrproduktene, med spesiell fokus på omega-3 fettsyrer og selen.
© Lavkarboklubben AS
Dietika ASDr.Hexebergs klinikk