Anne Marit Erstad
Jeg er utdannet barnepleier, sykepleier og jordmor. Jeg har jobbet i deltidsstilling som jordmor på Haukeland sjukehus på observasjonsposten for gravide i et år og på fødeavdelingen i 19 år. Jeg jobbet samtidig i deltidsstilling i Meland kommune med svangerskapsomsorg, barselomsorg og følgetjeneste så det ble til sammen 100 % stilling. Jeg har alltid vært aktiv med i politikk og organisasjonsarbeid.
© Lavkarboklubben AS
Dietika ASDr.Hexebergs klinikk