Help

Søk

Hva betyr ADI?

ADI - Akseptable Daglige Inntak (kilde: Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet, Sosial- og helsedirektoratet. Oslo 2005.) Anbefalt inntak av næringsstoffer, angitt per person og dag, til bruk ved planlegging av kosthold til grupper av personer. Anbefalingene for inntak av næringsstoffer tar sikte på å gi retningslinjer for ernæringsmessig sammensetning av et kosthold som danner grunnlag for en generelt god helse. Anbefalingene for hvert enkelt næringsstoff er basert på den i dag tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen. Anbefalingene  ...  logge inn og les mer
© Lavkarboklubben AS
Dietika ASDr.Hexebergs klinikk