Help

Søk
Nei, du kan ikke legge inn egene aktiviteter, men du kan endre kaloriforbruk (f.eks. fra pulsklokke).... les mer
Under Min oversikt betyr rød stjerne at en eller flere av matvarene du har valgt ikke inneholder informasjon om det aktuelle vitaminet eller mineralet. Under Mine mål | Næringsstoff står det en rød stjerne for å... les mer
Matvaretabellen på Lavkarboklubben inneholder matvarer fra flere kilder: a) Den norske Matvaretabellen av 2006 b) Informasjon fra matvareprodusenter c) Informasjon om næringsinnhold som er oppgitt på selve matvaren. Matvarer... les mer
Klikk på Kostdagbok Klikk på Mine aktiviteter for å begynne å registrere aktiviteter Skriv inn navn på aktivitet i feltet Ny Eller klikk påknappen for å bla deg frem gjennom ulike aktiviteter Skriv inn varighet... les mer
Nei, vi trekker ikke fra antall kalorier. Du må se på summen under Mine måltider og sammenligne... les mer
De fleste utfører mange av de samme aktivitetene hver dag. For å raskt fylle ut en dag som er lik en annen dag kan du kopierer aktivitetene fra en dag til en annen. Gå til den dagen du vil kopiere fra. Du kan klikke på datoen... les mer
Siden man ofte gjør mange av de samme aktivitetene hver dag, lønner det seg å lagre et sett med aktiviteter. På den måten kan man hente disse raskt inn igjen og det går mye raskere å fylle ut Mine aktiviteter ... les mer
Når man har lagret aktiviteter kan man raskt fylle ut Mine aktiviteter ved å hente inn igjen disse når man skal fylle ut en ny dag med aktiviteter. Gå til den dagen du ønsker å fylle ut aktiviteter for. Klikk på... les mer
Slett én aktivitet For å slette én aktivitet klikker du på krysset, til venstre for aktiviteten. Slette flere aktiviteter samtidig Markér aktivitetene du vil slette ved å klikke i ruten til venstre... les mer
For å få komplett og mest mulig riktig oversikt over energiforbruk må du fylle ut aktiviteter for 24 timer. Ikke alle ønsker å føre aktivitetsdagbok. Dersom du ikke ønsker å fylle ut aktiviteter vil... les mer
Hvor mye energi man forbrenner for en gitt aktivitet er avhengig av høyde, vekt og alder. Du forbrenner med andre ord færre kalorier på å utføre samme aktivitet når du har gått ned noen kilo i vekt. For å... les mer
© Lavkarboklubben AS
Dietika ASDr.Hexebergs klinikk