Help

Søk
Velg næringsstoff fra nedtrekkslisten under «Næringsstoff» ADI verdien viser ADI verdien for dette næringsstoffet Sett inn minimum- og maksimumsverdier Klikk LEGG TIL for å registrere målet... les mer
Sette vektmål Velg Vektmål under Mine mål Fyll ut Startdato, Startvekt, Sluttdato og Målvekt Klikk LEGG TIL knappen... les mer
Klikk på Mine mål Fyll inn vekt og klikk REGISTRER-knappen Dersom du vil se tidligere registreringer klikker du på VEKTLOGG... les mer
Under Min oversikt vises alle mål som du har satt deg i kolonnen Mine mål. I eksempelet over ser du hvordan en person ligger an etter å ha fylt ut sin frokost. Legg spesielt merke til målet for Vitamin C. Her ser du at... les mer
Kalorimålet «for å holde vekten» er regnet ut basert på kjønn, høyde, vekt, alder og aktivitetsnivå. Formelen som benyttes for å regne ut dette heter Harris-Benedict. Det er beregnet at ved vekttap... les mer
Gå til Mine mål og klikk på Næringsstoff på venstre side Flytt muspekeren over målet du vil slette og klikk på Slett... les mer
Normalt teller vi ikke kalorier når vi lever på et lavkarbokosthold, det er for de aller fleste ikke nødvendig. Vi spiser sunn og næringsrik mat, i normale porsjoner, til vi er passe forsynt. Ofte ser vi at kalorimengden faktisk... les mer
ADI - Akseptable Daglige Inntak (kilde: Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet, Sosial- og helsedirektoratet. Oslo 2005.) Anbefalt inntak av næringsstoffer, angitt per person og dag, til bruk ved planlegging av kosthold til... les mer
© Lavkarboklubben AS
Dietika ASDr.Hexebergs klinikk