Help

Søk

Hvordan kan jeg følge med på målene mine?

Under Min oversikt vises alle mål som du har satt deg i kolonnen Mine mål. I eksempelet over ser du hvordan en person ligger an etter å ha fylt ut sin frokost. Legg spesielt merke til målet for Vitamin C. Her ser du at inntaket er 76 mg mens målet  ...  logge inn og les mer
© Lavkarboklubben AS
Dietika ASDr.Hexebergs klinikk