Help

Søk

Stjerne ved en matvare

Matvaretabellen på Lavkarboklubben inneholder matvarer fra flere kilder: a) Den norske Matvaretabellen av 2006 b) Informasjon fra matvareprodusenter c) Informasjon om næringsinnhold som er oppgitt på selve matvaren. Matvarer fra a) innholder komplett informasjon  ...  logge inn og les mer
© Lavkarboklubben AS
Dietika ASDr.Hexebergs klinikk