Artikler

Søk

Selvsnakking

Mange studier viser at en positiv mental innstilling har stor betydning for god helse. Hvis du stadig tenker negative tanker vil hjernen komme i en negativ tankemodus. Konsekvensen blir ofte negative handlinger. Hvis du derimot tenker positive tanker, styrker du hjernens positive tankegang, og det fører gjerne til positive handlinger. Det er også skrevet mange bøker om tankens kraft og den betydningen det har for at vi klarer å gjennomføre det vi har lyst til å oppnå. Du kan se på hjernen din som en datamaskin som det er mulig å putte  ...  logge inn og les mer
© Lavkarboklubben AS
Dietika ASDr.Hexebergs klinikk