Artikler

Søk

Sukkeralkoholer

Sukkeralkoholer (polyoler) regnes som naturlige søtningsstoffer tiltross for at de fleste er industrielt framstilt. Gruppen sukkeralkoholer inkluderer blant annet stoffene erytritol, xylitol, maltitol og sorbitol. De fleste sukkeralkoholer fremstilles som sagt industrielt fra naturlige sukkerarter, unntaket er Erytritol, som framstilles naturlig ved gjæring av glukose. Sukkeralkoholene er lette å kjenne igjen i ingredienslister ettersom de alle ender på –ol. Sukkeralkoholer har en annen oppbygning enn andre sukkerarter og tas langsomt og ufullstendig opp i tarmen.  ...  logge inn og les mer
© Lavkarboklubben AS
Dietika ASDr.Hexebergs klinikk