Artikler

Søk

Overvekts- og fedmeepidemi

Helseundersøkelser viser at den gjennomsnittlige kroppsvekten til nordmenn har økt jevnt og trutt de siste tiårene, og denne økningen gjelder alle aldere og grupper. Menn i 40-årsalderen veier nå i gjennomsnitt 5 kilo mer mens kvinner i samme aldersgruppe veier 5,8 kilo mer enn for bare 15 år siden. Overvekt og fedme blant voksne i Norge I perioden 2000–2003 ble det utført helseundersøkelser i Oslo, Hedmark, Oppland, Troms og Finmark. Bortsett fra for 30-årige kvinner i Oslo var gjennomsnittlig kroppsmasseindeks over 25 i  ...  logge inn og les mer
© Lavkarboklubben AS
Dietika ASDr.Hexebergs klinikk